Huid & Laser Utrecht > Klacht

Klacht

Uiteraard zien wij graag dat u tevreden bent over de door ons verleende zorg. Daarom blijven we werken aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij zoeken dan graag naar een oplossing.

Indien u niet tevreden bent, vragen wij u om dit aan ons kenbaar te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om uw klacht op te lossen.

Wij zien graag dat u zo snel mogelijk telefonisch contact opneemt met de kliniek via 030-75 102 69. De klacht wordt dan voorgelegd aan de huidtherapeut die u geholpen heeft. In de meeste gevallen kan het probleem snel worden opgelost.
Bent u daarna nog niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen bij Huid & Laser Utrecht. U kunt hiervoor het onderstaande formulier gebruiken.

Als u er met ons niet uit komt dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onze beroepsvereniging van de Nederlandse Vereniging van Huidtheraptie (NVH).
Deze klachtencommissie is onafhankelijk en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen.

Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk en met alle zorgvuldigheid in behandeling nemen.